PSIHOLOŠKI RAZGOVORI

∗ Individualni (psihološko savetovanje ili psihoedukativni pristup)

∗ Partnerski

∗ Porodični (više članova jedne porodice - deca, roditelji..)

PSIHOLOŠKI PROGRAMI

∗ Kontakt sa sobom (jezik duše)

∗ Regulacija anksioznosti

∗ Komunikacija sa bliskim osobama

 

FERTILITY PROGRAMI

∗ Za zatrudnjivanje

∗ Za odlaganje trudnoće bez veštačke kontracepcije

∗ Za rešavanje hormonskih problema